Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Privacy

Privacyverklaring De Droomplaats Kinderopvang

Dit is de privacyverklaring van De Droomplaats Kinderopvang Holding B.V. en alle werkmaatschappijen (De Droomplaats Noord KinderopvangService B.V., De Droomplaats Utrecht e.o. KinderopvangService B.V, De Droomplaats WTC KinderopvangService B.V, De Droomplaats Zuid KinderopvangService B.V) verder in deze verklaring aangeduid als “De Droomplaats”

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren moeten wij (bepaalde) persoonsgegevens verwerken. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen en waarom we deze gegevens verzamelen

Wie zijn wij

Het hoofdkantoor van De Droomplaats is gevestigd aan de Julianalaan 18, 3171 CH in Poortugaal en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de wet van bescherming persoonsgegevens | WBP)

Wij respecteren de privacy van alle kinderen, ouders/verzorgers, (toekomstige) werknemers en andere bezoekers van onze websites. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Droomplaats handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming  Persoonsgegevens.

Technische informatie en cookies

Onze website kan gewoon bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als vele andere websites verzamelen wij wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezocht hebt en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de regio waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens ook wel cookies genoemd mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Het gebruik van deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Dit om het gebruiksgemak te optimaliseren.

Aansprakelijkheid

Onze website bevat (hyper)links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van deze andere websites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze website verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie onze website. Evenmin zijn wij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens achterlaat op onze website of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, wel te verstaan:

  • Voor goede opvang en begeleiding van je kind
  • Voor het toezenden van informatie met betrekking tot je kind en zijn of haar opvang
  • Voor het maken en innen van facturen
  • Voor de Belastingdienst, i.v.m. eisen die gesteld worden aan de registratie van bepaalde gegevens.
  • Voor subsidieaanvragen
  • Voor het begeleiden van medewerkers en het verwerken van salarisgegevens.

Welke gegevens verwerken en bewaren wij?

  • Persoonlijke gegevens van medewerkers, ouders/verzorgers en kinderen, zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteland, adres- en contactgegevens.
  • Gegevens die belangrijk zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van je kind.
  • Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie.
  • Gegevens die we op grond van een wet moeten registreren.

Wij leggen alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   

Welke bewaartermijn hanteren we?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn.

Uiterlijk twee jaar nadat de opvang is beëindigd worden je persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd. We bewaren gegevens langer als we daar een wettelijke bewaarplicht voor hebben.

Persoonsgegevens van medewerkers worden volgens de wettelijke bewaarplicht bewaard.

Hoe gaan we om met foto’s en filmpjes?

Wij maken gebruik van beeldmateriaal van ouders/verzorgers, kinderen of medewerkers. Dat doen wij alleen als ouders/verzorgers of medewerkers ons daarvoor toestemming hebben gegeven via het plaatsingsformulier en medewerkers bij hun aanstelling.

 

Recht van inzage

Als je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Je hebt recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een organisatie waarmee we samenwerken. Je mag je gegevens laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere organisatie

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen werknemers van De

Droomplaats hebben toegang tot je gegevens en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Als jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren dan zijn wij met hen overeengekomen dat zij jouw persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Verder delen we je persoonsgegevens alleen met andere organisaties als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft of als dit wettelijk verplicht is. Zo worden kinddossiers aan de basisschool gegeven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je geen toestemming geeft, krijg je zelf het kinddossier mee als je kind onze opvang verlaat.

Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat wettelijk verplicht of toegestaan is. Bijvoorbeeld als het gaat om de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, of aan SISA (= Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak).

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Indien je vragen, klachten en/of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of op de manier hoe wij je gegevens registreren, verwerken en gebruiken dan kan je ons e-mailen op info@dedroomplaats.nl

Wij streven ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van je vraag, klacht of opmerking te reageren.

Is er sprake of vermoeden van een datalek? Dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@dedroomplaats.nl

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. We kunnen van tijd tot tijd aanpassingen en/of veranderingen doen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. Deze versie is opgesteld in mei 2018

 

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

Rotterdam Noord
De Droomplaats Samen
085- 111 92 04
Louwerslootstraat 135, 3036 PV Rotterdam-Noord

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

Rotterdam Pernis
T 085 – 111 9210
Overhandstraat 19 3195 SE Pernis

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Klompenmakerstraat 69
3194 DD Hoogvliet – Rotterdam
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService